Hướng dẫn

Hướng dẫn

Quy trình cho vay mua nhà tại các ngân hàng hiện nay như thế nào?

Các khoản vay mua nhà thường là các khoản vay trung và dài hạn với thời gian vay từ 10 đến 25 năm. Khách hàng có thể dùng chính căn nhà định mua hoặc dùng ...

Để được cấp sổ đỏ thì cần những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụ...

Bài viết nổi bật