Hướng dẫn

Hướng dẫn

Quy trình cho vay mua nhà tại các ngân hàng hiện nay như thế nào?

Các khoản vay mua nhà thường là các khoản vay trung và dài hạn với thời gian vay từ 10 đến 25 năm. Khách hàng có thể dùng chính căn nhà định mua hoặc dùng ...